در ميان دو منطقه 4 و 5 هم تقاضاي خريد مسكن و هم تقاضاي اجاره بالا است. منطقه 4 از مزيت قيمتي نسبي برخوردار است و ميانگين اجاره‌بها در آن قدري مناسب‌تر است.

بازار اجاره‌بها

به اين ترتيب يافتن آپارتمان‌هاي اجاره‌اي كه بهاي رهن كامل آن‌ها پس از تبديل اجاره ماهانه به مبلغ وديعه از طريق فرمول «هر 30 هزار تومان اجاره معادل يك ميليون تومان وديعه» مترمربعي چهار ميليون تومان باشد، در منطقه 4 و محدوده شرقي تهران ساده‌تر است.

بيشترين نرخ اجاره‌بها در كدام مناطق است؟

در مناطق غربي تهران، دماي بازار اجاره‌بها داغ‌تر است. به اين معنا كه عمده بهاي پيشنهادي رهن كامل يا رهن و اجاره معادل مترمربعي بالاي 5 ميليون تومان است و قيمت‌هاي كمتر از اين اغلب متعلق به ابنيه قديمي‌تر بدون امكانات ضروري مثل پاركينگ و آسانسور است.

واسطه‌هاي ملكي مي‌گويند با وجود ركود در بازار مسكن، موجران متاثر از نرخ تورم بنا دارند، اجاره‌هاي سال جديد را افزايش دهند و اين وضعيت سبب شده مستاجران منطقه 4 به مناطق همجوار مثل 7 و 8 كه قدري ارزان‌تر هستند، نقل مكان كنند.

مستاجران مناطق 5 و 22 نيز به منطقه 21 واقع در جنوب‌غربي تهران بروند تا بتوانند آپارتماني متناسب با بودجه خود براي اجاره به مدت يك سال آينده پيدا كنند.

چندي پيش مركز آمار ايران اعلام كرد كه در فصل بهار ١۴٠٠، شاخص قيمت اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق شهري نسبت به فصل قبل ٧.٧ درصد افزايش داشته است.

مطالعه بيشتر: در همين رابطه مي‌توانيد مطلب «تاوان سنگين دخالت در بازار اجاره!» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد.