بررسي ما نشان مي‌دهد قيمت ميانگين فايل‌هاي فروش مسكن در تير ماه در حالي بدون تغيير بوده كه در اين ماه تعداد فايل‌هاي فروش نسبت به خرداد رشد هفت درصدي داشته است.

اين توقف رشد قيمت در بازار مسكن خود علامتي از اين واقعيت است كه فروشنده‌هاي مسكن به تدريج از شرايط اين بازار در سال 1400 مطلع شده و در حال تنظيم رفتار خود با شرايط جديد هستند.

بررسي تغييرات قيمتي فايل‌هاي ملكي در شهر تهران مي‌تواند علائم روشن‌تري از رفتار خريدار و فروشنده در بازار مسكن ارائه دهد و از اين جهت اين اطلاعات در كنار تحقيقات ميداني، واجد ارزش ارزيابي مي‌شود.

كاهش خريد و فروش مسكن در تيرماه

تحقيقات ميداني نشان مي‌دهد در حال حاضر حجم معاملات مسكن در بنگاه‌هاي ملكي كاهش قابل توجهي داشته و واسطه‌ها عنوان مي‌كنند در تيرماه، خريد و فروش نسبت به خرداد ماه كمتر بوده است.

اين وضعيت خود نقش پيشگيرانه از رشد قيمت مسكن داشته است، طوري كه در دو منطقه مصرفي پرمعامله شهر تهران يعني مناطق 4 و 5، ميانگين قيمت پيشنهادي فروش مسكن در تيرماه 2 درصد كاهش داشته است و بايد ديد در آمار رسمي قيمت ماهانه مسكن كه ظرف روزهاي آينده منتشر خواهد شد، اين تغييرات كاهشي بازتاب داشته است يا نه.

البته داده‌هاي قيمتي تيرماه كه در دسترس قرار گرفته، مربوط به فايل‌هاي كم‌سن است اما داده‌هاي قيمتي خرداد به كل فايل‌هاي فروش در آن ماه تعلق داشته است. بنابراين چه بسا اگر كل ميانگين قيمت كل فايل‌ها با يكديگر مقايسه مي‌شد، حتي تورم پنهان ملك (انتظارات فروشندگان) در تير ماه نيز منفي برآورد مي‌شد.

در تيرماه 130 هزار فايل فروش مسكن از طريق بازار نيازمندي‌هاي آنلاين وارد بازار مسكن شهر تهران شده است كه بررسي اين فايل‌ها نشان مي‌دهد در جنوب شهر تهران تغييرات قيمتي منفي رخ نداده و ميانگين قيمت فروش پيشنهادي مسكن در نيمه جنوبي شهر نسبت به خرداد تغييري نداشته است.

رفتار خاكستري، معامله‌گران در بازار مسكن

در حال حاضر رفتار معامله‌گران بازار مسكن به گونه‌اي است كه مي‌توان رنگ بازار مسكن در هفته‌هاي نخست تابستان را «خاكستري» توصيف كرد. اين رنگ اندكي تيره‌تر از رنگ بازار در دوماه اول امسال است كه قيمت مسكن به‌طور ميانگين ظرف اين مدت 5 درصد كاهش پيدا كرد.

اوضاع بازار مسكن در سال 99 نيز نه شباهتي به بهار امسال و نه شباهتي به تيرماه داشت و رنگ غالب در اين بازار طي سال گذشته «سياه» بود.

مقصود از رنگ سياه اين است كه فروشنده‌ها و خريداران در سال گذشته بدون هيچ ابهامي، يقين داشتند كه افزايش قيمت طي آن سال قطعي بوده و در نتيجه هر ماه با وجود حجم پايين معاملات، قيمت مسير افزايشي را ادامه مي‌داد. در دوماه نخست امسال انتظارات مثبت شد، طوري كه باز هر دو ضلع معاملات مسكن يعني خريداران و فروشنده‌ها اطمينان داشتند كه حباب قيمت قرار است تخليه شود و همين انتظارات كاهشي در قيمت‌هاي قطعي نيز منعكس شد.

مطالعه بيشتر: مطلب «آمار عجيب از ميزان معاملات ملكي در تهران» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد.